John Fridén, nyanställd jurist på Rosengrens: ”Konkursförvaltare har en viktig samhällsfunktion”

Det tog bara några veckor för John Fridén, 29, att efter avslutade studier i juridik vid Göteborgs Universitet få jobb på Rosengrens Advokatbyrå, men då hade han också med sig en ekonomiutbildning med inriktning mot redovisning.

Kombinationen tror han kommer att komma väl till pass i sin nya roll som jurist med inriktning mot bland annat obestånd och företagsöverlåtelser.

– Det var en tanke när jag sökte mig hit. Förutom det juridiska är det väldigt mycket ekonomi i dessa områden. Då är det en stor fördel att behärska båda, till exempel när man ska granska en bokföring vid en konkurs, säger han.

Att bli konkursförvaltare har länge varit en dröm.

– Det är intressant att granska företag och se hur de fungerar. Lite samma sak är det med konkurser där man får reda ut vad som har hänt och där målet är att hjälpa människor, som fordringsägarna. Konkursförvaltare har en viktig samhällsfunktion. Det måste bli rätt, säger han.

Det var under de sista terminerna på ekonomiutbildningen 2015 som John Fridén för första gången kom i kontakt med juridik.

– Jag läste en kurs i juridik och hade en väldigt inspirerande föreläsare som själv både var ekonom och jurist och dessutom hade arbetat som konkursförvaltare. Det fick upp mitt intresse för denna kombination, säger han.

Efter examen arbetade han bara två år som ekonom innan han sökte in på juristlinjen.

På fritiden gillar John Fridén att köra motorcykel. Han har en BMW F800 ST.

– Att köra motorcykel gör resan så mycket roligare. Det är krävande och gör att det inte alltid är destinationen som är målet utan själva resan, säger han.

Så tror han att den framtida karriären på Rosengrens också kommer att bli.

– Man ska ha roligt med sina arbetsuppgifter och sina kollegor i stunden, och inte tänka så mycket på slutdestinationen. Det tror jag att jag kommer att ha här, avslutar John Fridén.

CategoryKarriär
logo footer