Förutsättningarna vid familjerättsliga avtal avviker i vissa avseenden från det som i regel gäller vid andra förmögenhetsrättsliga avtal. Parterna har ett nära förhållande och kan av olika orsaker vara känslomässigt påverkade av situationen eller den andra parten. Högsta domstolen har framhållit att särdragen inom den ekonomiska familjerätten medför att partsviljan att ingå ett avtal med…

logo footer