Om oss

1
ERFARENHET
Rosengrens är en affärsjuridisk byrå där vi ser till att du får rätt råd och stöd i dina juridiska problem. Hos oss blir du alltid sedd och väl omhändertagen.

Rosengrens har kontor i Göteborg och har lång erfarenhet av att ge råd till och biträda det västsvenska näringslivet och privatpersoner i olika juridiska frågeställningar.

2
ENGAGEMANG
Rosengrens jurister står på din sida och jobbar tillsammans för att alltid ge dig de bästa förutsättningarna till framgång i just ditt ärende. Vi värdesätter alla och gör vårt yttersta för att du ska känna dig nöjd med och förstå vår rådgivning.

Vi finns där för dig när du behöver oss.

3
KUNSKAP
Rosengrens har, sedan advokatbyrån grundades av Lars F Rosengren 1974, stöttat tusentals företag och privatpersoner såväl som kommuner, stiftelser och statliga bolag.

Det finns därför en djupt rotad tradition av problemlösning inom Rosengrens, med en ständig strävan att utvecklas med tiden.

I mitt arbete med bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare är relationen mellan parterna viktig. Att tillvarata klientens intresse kommer alltid främst, även att främja goda relationer, och då särskilt när parterna ska fortsätta att verka i samma miljö. Att möjliggöra samarbeten och bevara en positiv relation mellan parterna handlar inte alltid om stora uppoffringar. Jag har alltid ett helhetsperspektiv i åtanke när jag företräder och vägleder mina klienter, och jag ser till att klientens behov tas väl om hand.

Jennie Brandt
Bostadsrätt, fastighetsrätt, entreprenad och tvistlösning

Som affärsjurister ska vi vara affärscoachande, bidra med förutsebarhet och ta fram avtal som ger mervärde. Genom att kombinera vårt genuina intresse för affärsnytta med bred erfarenhet inom affärsjuridik har vi som ambition att skapa genomarbetade avtal som parterna kan gå till för att få svar. Målet är att erbjuda enkel och lättillgänglig rådgivning med rekommendationer som klienten kan använda rakt av. Med fokus på kommunikation, enkelhet och projektledning hoppas vi kunna bidra med en trygg miljö för våra kunder genom hela projektet.

Otto Gullberg
Företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt

Som affärsjurister ska vi vara affärscoachande, bidra med förutsebarhet och ta fram avtal som ger mervärde. Genom att kombinera vårt genuina intresse för affärsnytta med bred erfarenhet inom affärsjuridik har vi som ambition att skapa genomarbetade avtal som parterna kan gå till för att få svar. Målet är att erbjuda enkel och lättillgänglig rådgivning med rekommendationer som klienten kan använda rakt av. Med fokus på kommunikation, enkelhet och projektledning hoppas vi kunna bidra med en trygg miljö för våra kunder genom hela projektet.

Otto Gullberg
Företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt

Som specialist på bodelningar, såsom ombud och bodelningsförättare, förstår jag att det nära förhållandet mellan parterna kan innebära att den ena parten har ett större inflytande över den andre. Obalans i styrkeförhållandet kan göra det svårt för en part att skydda sina ekonomiska och personliga intressen i en känslomässigt laddad process. Min erfarenhet som ombud ökar möjligheten till pragmatiska lösningar, vilket ofta gynnar de långsiktiga relationerna mellan parterna.

Desiree Lilliehöök
Ekonomisk familjerätt och obeståndsrätt

Även om två parter är i tvist kan de fortsatt behöva interagera eller samarbeta med varandra. Det kan röra sig om grannar i en fastighetsrättslig tvist, eller om avtals- eller samarbetsparter som gynnas av att ha en fortsatt relation. Det viktigaste i mitt arbete är att se till min klients intresse, men jag försöker också ge parterna de bästa förutsättningar till en fortsatt relation. Även om vi inte kan nå enighet, hjälper en god ton att undvika en fördjupad konflikt och främjar möjligheten till fortsatt relation.

Ann-Sofie Thelén
Tvistlösning och avtalsrätt

Även om två parter är i tvist kan de fortsatt behöva interagera eller samarbeta med varandra. Det kan röra sig om grannar i en fastighetsrättslig tvist, eller om avtals- eller samarbetsparter som gynnas av att ha en fortsatt relation. Det viktigaste i mitt arbete är att se till min klients intresse, men jag försöker också ge parterna de bästa förutsättningar till en fortsatt relation. Även om vi inte kan nå enighet, hjälper en god ton att undvika en fördjupad konflikt och främjar möjligheten till fortsatt relation.

Ann-Sofie Thelén
Tvistlösning och avtalsrätt

Sedan 1974 har Rosengrens Advokatbyrå varit en pålitlig och respekterad aktör inom den västsvenska juridiska världen. Med ständigt fokus på våra klienters behov har vi byggt en stark förankring i det lokala affärslivet. Vår framgångsrika resa har präglats av engagemang, kunskap och en oavbruten strävan efter att leverera den bästa juridiska rådgivningen.