Johan Månsson kom till Rosengrens Advokatbyrå 2011 och blev delägare i byrån 2014. Ett av…

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft, som har ersatt…

Göteborgs Relief & Offset Tryckeri AB försattes i konkurs den 8 juni 2022. För konkursboets…