Efter att skaderegleringen hos ett försäkringsbolag har avslutats och en livränta för inkomstförlust har fastställts…

Rosengrens Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Göteborg. Totalt har byrån idag 30…

Standardavtal används idag i stor utsträckning i många branscher. Ett standardavtal kan infogas i ett…

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft, som har ersatt…