I utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle förändras även konsumenternas konsumtionsvanor. Allt fler köper…

Jennie Brandt, 38, är sedan början av mars nyanställd jurist på Rosengrens Advokatbyrå. Hit kommer…

John Fridén, nyanställd jurist på Rosengrens: ”Konkursförvaltare har en viktig samhällsfunktion” Det tog bara några…