Lekstan Café AB är i konkurs. Försäljningen av rörelsen sker genom PS Auction. www.psauction.se

Lekstan Café AB är i konkurs. Försäljningen av rörelsen sker genom PS Auction. www.psauction.se

I ett nytt avgörande klargör HD omfattningen av en omprövning av ersättning för inkomstförlust. HD…

Konkursutförsäljning Axel Gillblad & Co AB försattes i konkurs den 12 februari 2020. Utförsäljningen börjar…

ANBUDSUNDERLAG BAKGRUND WS Mobility AB, 556843-2347 försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 2 januari…

Företagaren hade sin butiksverksamhet försäkrad hos Länsförsäkringar. Två dagar efter det att butiken utsatts för…