Max Knutsson, nyanställd jurist på Rosengrens: ” Det viktigaste för mig är att tillhöra ett…

Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft i syfte att reglera utländska…

Skin Esthetics Göteborg AB försattes i konkurs den 8 december 2023. För konkursboets räkning infordras…

Claes Aurell är advokat och den mest seniora medarbetaren på Rosengrens. Han är dessutom en…