Skin Esthetics Göteborg AB försattes i konkurs den 8 december 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast onsdagen den 27 december 2023. Bolagets verksamhet har bestått av att tillhandahålla skönhetsbehandlingar i hyrd lokal med adress Geijersgatan 3A i Göteborg. För mer information om verksamheten se www.skinesthetics.se Anbudsunderlag hämtas via…

logo footer