Skin Esthetics Göteborg AB försattes i konkurs den 8 december 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast onsdagen den 27 december 2023. Bolagets verksamhet har bestått av att tillhandahålla skönhetsbehandlingar i hyrd lokal med adress Geijersgatan 3A i Göteborg. För mer information om verksamheten se www.skinesthetics.se Anbudsunderlag hämtas via…

Harryskompaniet Östra Larmgatan AB och Östra Larmgatan Restaurang AB försattes i konkurs den 9 oktober 2023. För kon­kurs­­bonas räkning infordras nu anbud på bolagens tillgångar och rörelser senast måndagen den 30 oktober 2023. Bolagens verksamhet har bestått av att bedriva restaurangverksamhet under namnet Brasso, www.brasso.se, i lokal med adress Östra Larmgatan 16 i Göteborg. Anbudsunderlag…

Vala Operations AB försattes i konkurs den 12 september 2023. För kon­kurs­­boets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast måndagen den 2 oktober kl. 13.00. Bolagets verksamhet har bestått av att utveckla digitala produkter för fastighetsägare avseende temperatur­styrning och energioptimering (Vala Energy) samt en mobilapplika­tion för boende (Vala Home). Verksamheten har bedrivits…

iZwop AB försattes i konkurs den 13 april 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast måndagen den 15 maj kl. 13.00. Bolagets verksamhet har bestått av att utveckla en onlineplattform för digitala visitkort samt av försäljning av digitala visitkort. Verksamheten har bedrivits med tre anställda och en konsult samt…

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft, som har ersatt den tidigare lagen från 1996. Syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, ska kunna få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en…

Göteborgs Relief & Offset Tryckeri AB försattes i konkurs den 8 juni 2022. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast onsdagen den 22 juni kl. 13.00. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet från en förhyrd lokal med adress Jons väg 19–21 i Jonsered. Verksamheten be­drevs vid konkursutbrottet med tre anställda samt bolagets ställföreträdare. Räkenskapsåret…

logo footer