Vala Operations AB försattes i konkurs den 12 september 2023. För kon­kurs­­boets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast måndagen den 2 oktober kl. 13.00.

Bolagets verksamhet har bestått av att utveckla digitala produkter för fastighetsägare avseende temperatur­styrning och energioptimering (Vala Energy) samt en mobilapplika­tion för boende (Vala Home). Verksamheten har bedrivits med sju anställda från bolagets kontor på Drottninggatan 27 i Göteborg. Tillgångarna består huvud­sakligen av diverse immateriella tillgångar. För mer information se bolagets hemsida, www.valasolutions.se.

Anbudsunderlag hämtas via denna länk.

CategoryObestånd
logo footer