Harryskompaniet Östra Larmgatan AB och Östra Larmgatan Restaurang AB försattes i konkurs den 9 oktober 2023. För kon­kurs­­bonas räkning infordras nu anbud på bolagens tillgångar och rörelser senast måndagen den 30 oktober 2023.

Bolagens verksamhet har bestått av att bedriva restaurangverksamhet under namnet Brasso, www.brasso.se, i lokal med adress Östra Larmgatan 16 i Göteborg.

Anbudsunderlag hämtas via denna länk.

CategoryObestånd
logo footer