Skin Esthetics Göteborg AB försattes i konkurs den 8 december 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast onsdagen den 27 december 2023. Bolagets verksamhet har bestått av att tillhandahålla skönhetsbehandlingar i hyrd lokal med adress Geijersgatan 3A i Göteborg. För mer information om verksamheten se www.skinesthetics.se Anbudsunderlag hämtas via…

Harryskompaniet Östra Larmgatan AB och Östra Larmgatan Restaurang AB försattes i konkurs den 9 oktober 2023. För kon­kurs­­bonas räkning infordras nu anbud på bolagens tillgångar och rörelser senast måndagen den 30 oktober 2023. Bolagens verksamhet har bestått av att bedriva restaurangverksamhet under namnet Brasso, www.brasso.se, i lokal med adress Östra Larmgatan 16 i Göteborg. Anbudsunderlag…

logo footer