ERFARENHET

ENGAGEMANG

KUNSKAP

Välkommen till Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg

Rosengrens Advokatbyrå är en klientfokuserad och resultatorienterad västsvensk advokatbyrå
med en stark förankring i det lokala affärslivet.

Oavsett om vi bistår ett företag eller en enskild person strävar vi alltid efter att, med kreativitet och effektivitet,
tillhandahålla den bästa juridiska rådgivningen.

NYHETER

iZwop AB försattes i konkurs den 13 april 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud…

Rosengrens Advokatbyrå har utsett advokaterna Erik Svensson, Johannes Devert och Otto Gullberg till nya delägare…

Är standardavtal handelsbruk?
Läs mer här.
Rosengrens Advokatbyrå
Ett nytt hovrättsavgörande klargör hur preskriberade omprövningsfordringar ska beaktas vid en ny omprövning
Läs mer här.
Rosengrens Advokatbyrå