ERFARENHET

ENGAGEMANG

KUNSKAP

Rosengrens Advokatbyrå är en klientfokuserad och resultatorienterad västsvensk advokatbyrå
med en stark förankring i det lokala affärslivet.

Oavsett om vi bistår ett företag eller en enskild person strävar vi alltid efter att, med kreativitet och effektivitet,
tillhandahålla den bästa juridiska rådgivningen.

NYHETER

Coffee Stain är en av Sveriges ledande spelutvecklare och förläggare i norra Europa med speltitlar…

Buller, vibrationer, damm, begränsad framkomlighet och avspärrningar. Som fastighetsägare eller företagare som bedriver verksamhet i…

 • Information till dig som förhandlar lokalhyresavtal
  Fastighetsägarnas lokalhyresavtal 12B.2 har efter förhandlingar mellan SABO, Svensk Handel och Visita ersatts av version 12B.3. Läs fullständigt inlägg här.
  Emil Larsson
 • Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträden

  Den ursprungliga lagen om målsägandebiträden tillkom 1988 i syfte att stärka vissa brottsoffers ställning. Genom ändringar i lagen 1994 utvidgades rätten till målsägandebiträde. De nu aktuella ändringarna i lagen om målsägandebiträden syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden.

  Läs fullständigt inlägg här.

  Anna Larsson
 • Ny dom om riskerna med att vara passiv som hyresvärd
  Läs hela inlägget här.
  Anna Sara Andersson