Buller, vibrationer, damm, begränsad framkomlighet och avspärrningar. Som fastighetsägare eller företagare som bedriver verksamhet i Göteborg kan du drabbas av störningar under byggnationen av Västlänken. Miljöskadestånd enligt miljöbalken kan läka din skada. Byggnationen av Västlänken kommer att pågå under lång tid. Centrala Göteborg, bland annat­ centralstationen, Stora hamnkanalen och Rosenlund, kommer att drabbas av trafikomläggningar,…

En lokalhyresgäst har nämligen rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid om hyresvärden inte besvarar hyresgästens förfrågan om en överlåtelse av hyreskontraktet inom tre veckor. När en hyresgäst begär att få hyresvärdens tillstånd till att överlåta hyreskontraktet för lokalen till en ny hyresgäst, måste hyresvärden lämna besked inom tre veckor från hyresgästens förfrågan. Om…

logo footer