Ulrik Hägge, advokat och delägare, har arbetat på Rosengrens i över 30 år och ser tillbaka på sin tid på byrån. En stor del i att han valt att arbeta kvar är att Rosengrens erbjuder balans i livet mellan arbete och privatliv och öppna dörrar till kollegor där det alltid finns utrymme för diskussion. Redan…

Max Knutsson, nyanställd jurist på Rosengrens: ” Det viktigaste för mig är att tillhöra ett lag med människor jag gillar att arbeta med. Jag tror att så är fallet på Rosengrens Advokatbyrå och ser därför ljust på framtiden.” Max Knutsson, 24, tog juristexamen sommaren 2023 från Göteborgs Universitet och började på Rosengrens Advokatbyrå i januari…

I entreprenader är det inte ovanligt att beställaren och entreprenören är oeniga om hur mycket tid entreprenörens personal har lagt på entreprenaden i stort eller på vissa arbetsmoment. Högsta domstolen har i mellandagarna beslutat att en entreprenör varit skyldig att lämna ut uppgifter från den elektroniska personalliggaren till beställaren för att den kunde antas vara…

Ekonomisk familjerätt utgör den del av familjerätten som berör de ekonomiska frågorna. Som jurist hjälper man sina klienter med löpande rådgivning samt med framtagandet av handlingar såsom, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, framtidsfullmakter, gåvobrev, skuldebrev, testamenten, bouppteckningar, arvskiften med mera. Desiree Lilliehöök är nyanställd ekonomisk familjerättsjurist på Rosengrens Advokatbyrå men har tidigare arbetat inom samma område i elva…

Rosengrens Advokatbyrå har utsett advokaterna Erik Svensson, Johannes Devert och Otto Gullberg till nya delägare från och med 2023. Erik Svensson är specialiserad inom obestånd, entreprenad och tvistelösning. Han åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare för företag i alla branscher och lämnar rådgivning i obeståndsrättsliga frågor. Vidare företräder han ofta företag inom byggsektorn i tvister…

Josephine Dellborg har varit anställd som jurist på Rosengrens Advokatbyrå sedan januari 2017. Här arbetar hon med tvistlösning, kommersiella avtal och entreprenad. Entreprenadjuridik reglerar relationen mellan en entreprenör som åtar sig att gentemot en beställare utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid. – Entreprenadjuridiken innehåller en stor mängd detaljer och juridiska frågor…

Efter att skaderegleringen hos ett försäkringsbolag har avslutats och en livränta för inkomstförlust har fastställts kan den skadelidande ha rätt till omprövning för det fall det uppstår en väsentlig förändring av de omständigheter som legat till grund för ersättningens bestämmande. Ett exempel på en sådan väsentlig förändring är då lönenivåerna inom det yrke den skadelidande…

Standardavtal används idag i stor utsträckning i många branscher. Ett standardavtal kan infogas i ett avtal mellan två aktörer genom att texten i standardavtalet ingår i eller är bifogad till övrig dokumentation, genom hänvisning eller genom att parterna i tidigare avtal har använt standardavtalet. Kan ett standardavtal gälla mellan avtalsparter i en viss bransch utan…

Ibland kan det kännas lockande att som förälder stå skriven som ägare på en bil som egentligen tillhör ens son eller dotter. Försäkringspremien kan i vissa fall vara betydligt lägre vilket skulle kunna underlätta för någon som till exempel är student. Detta kan få allvarliga konsekvenser.   Varje år sker olyckor i trafiken och skador…

Ett fastighetsköp är ofta den största investeringen en privatperson gör. Men vad händer om fastigheten inte motsvarar vad som avtalats eller de förväntningar som köparen haft? I den här artikeln har vi sammanställt några av de viktigaste sakerna som du ska tänka på när du köpt en fastighet.  Fel i fastighet föreligger om fastigheten avviker…

Page 1 of 21 2
logo footer