Förutsättningarna vid familjerättsliga avtal avviker i vissa avseenden från det som i regel gäller vid andra förmögenhetsrättsliga avtal. Parterna har ett nära förhållande och kan av olika orsaker vara känslomässigt påverkade av situationen eller den andra parten. Högsta domstolen har framhållit att särdragen inom den ekonomiska familjerätten medför att partsviljan att ingå ett avtal med…

Ekonomisk familjerätt utgör den del av familjerätten som berör de ekonomiska frågorna. Som jurist hjälper man sina klienter med löpande rådgivning samt med framtagandet av handlingar såsom, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, framtidsfullmakter, gåvobrev, skuldebrev, testamenten, bouppteckningar, arvskiften med mera. Desiree Lilliehöök är nyanställd ekonomisk familjerättsjurist på Rosengrens Advokatbyrå men har tidigare arbetat inom samma område i elva…

logo footer