Den 9 april 2024 meddelade Högsta domstolen dom i mål Ä 45-23. I målet hade Lantmäteriet vilandeförklarat en ansökan om lagfart på grund av att samtycke krävdes från en före detta maka eftersom bostaden en gång i tiden varit makarnas gemensamma bostad. Rättsfallet visar på vikten av att upprätta en bodelning även om man är…

Förutsättningarna vid familjerättsliga avtal avviker i vissa avseenden från det som i regel gäller vid andra förmögenhetsrättsliga avtal. Parterna har ett nära förhållande och kan av olika orsaker vara känslomässigt påverkade av situationen eller den andra parten. Högsta domstolen har framhållit att särdragen inom den ekonomiska familjerätten medför att partsviljan att ingå ett avtal med…

logo footer