Ekonomisk familjerätt utgör den del av familjerätten som berör de ekonomiska frågorna. Som jurist hjälper man sina klienter med löpande rådgivning samt med framtagandet av handlingar såsom, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, framtidsfullmakter, gåvobrev, skuldebrev, testamenten, bouppteckningar, arvskiften med mera.

Desiree Lilliehöök är nyanställd ekonomisk familjerättsjurist på Rosengrens Advokatbyrå men har tidigare arbetat inom samma område i elva år och specialiserat sig på skilsmässor och generationsskiften.

– Jag tycker om att hjälpa människor och finnas där för dem när de behöver det som mest, säger hon.

Hon betonar vikten av att sätta sig in i och förstå sin egen familjerättsliga situation.

– Min erfarenhet är att privatpersoner, till skillnad från till exempel företag, ofta är ganska dåliga på att skriva avtal. Man tror och hoppas att saker och ting kommer att lösa sig. Tyvärr kommer ofta skilsmässor, sjukdomar och dödsfall plötsligt och både människor och relationer förändras över tid, förklarar hon.

Desiree Lilliehööks råd är att tidigt ta kontakt med en jurist och sedan hålla kontakten löpande.

– När du står inför en förändring i livet ska du ringa till din jurist. Många klienter kommer till mig sent i processen. Har man inga avtal på plats riskerar man att förlora mer ekonomiskt än om man hade varit förberedd med bra avtal från början, och relationer kan också skadas onödigt mycket, säger hon och tillägger:

– Man ska möta framtiden förberedd.

Hon vill också tona ned det upplevda besväret med att skriva avtal med sina närmaste.

– Ett avtal ger oss möjligheten att ställa in våra förväntningar rätt. Det ger oss en möjlighet att planera inför framtiden. Ett bra avtal besparar oss från oro och besvikelse.

Som ett exempel kan ett planerat generationsskifte vara avgörande för att barnen ska ha en god relation även efter din bortgång, avslutar Desiree Lilliehöök.

logo footer