Harryskompaniet Östra Larmgatan AB och Östra Larmgatan Restaurang AB försattes i konkurs den 9 oktober 2023. För kon­kurs­­bonas räkning infordras nu anbud på bolagens tillgångar och rörelser senast måndagen den 30 oktober 2023. Bolagens verksamhet har bestått av att bedriva restaurangverksamhet under namnet Brasso, www.brasso.se, i lokal med adress Östra Larmgatan 16 i Göteborg. Anbudsunderlag…

Claes Aurell är advokat och den mest seniora medarbetaren på Rosengrens. Han är dessutom en av dem som jobbat allra längst på byrån, dit han kom år 2000. I dag är han huvudsakligen verksam inom områdena arbetsrätt, företagsöverlåtelser och skadestånd & försäkring. Sedan han inledde sin karriär inom juridiken för mer än 30 år sedan…

logo footer