Claes Aurell är advokat och den mest seniora medarbetaren på Rosengrens. Han är dessutom en av dem som jobbat allra längst på byrån, dit han kom år 2000.

I dag är han huvudsakligen verksam inom områdena arbetsrätt, företagsöverlåtelser och skadestånd & försäkring.

Sedan han inledde sin karriär inom juridiken för mer än 30 år sedan har han sett hur yrkesrollen genom åren har förändrats.

– I dag specialiserar man sig betydligt mer, och redan tidigt i karriären. Jag tillhör den äldre stammens advokater som arbetar betydligt bredare. Många yngre kollegor arbetar i det närmaste 100 procent inom ett specifikt område, men inte jag, säger han.

Dock medger han att detta i allmänhet endast gäller stora och medelstora byråer i storstäderna.

– Jobbar man på en liten advokatbyrå i en mindre stad så arbetar man fortfarande ganska brett, inom många områden.

Claes Aurell har arbetat med många av sina klienter under flera år. Här blir bredden på arbetet väldigt uppenbar.

– Jag har flera företagsklienter, som numera ägs av äldre företagare. Det är klienter som jag följt länge och som jag hjälper inom många olika områden. Vi köper exempelvis maskiner, vi säljer och köper bolag, jag upprättar testamenten till den äldre generationen och jag hjälper deras barn att skilja sig. Det är hela spektrat, berättar han.

Att Claes Aurell har haft många långa relationer med klienter har också lett till en tillfredsställelse i sig, då han kunnat se att hans egen insats hjälpt klienten i dennes verksamhet.

– Många gånger är det lite av tacken. Jag kan se att det blev ett gott resultat, säger han.

Och här belyses en annan viktig aspekt av arbetet, och som Claes Aurell gärna vill dela med sig av till sina yngre kollegor.

– Man ska inte bara sitta på kontoret och blir försedd med uppdrag från de äldre medarbetarna. Det är bättre att skapa egna kontaktytor och vårda dessa relationer, för det kan ofta vara genom dem som man får sina kommande ärenden, avslutar han.

CategoryKarriär
logo footer