Efter att skaderegleringen hos ett försäkringsbolag har avslutats och en livränta för inkomstförlust har fastställts kan den skadelidande ha rätt till omprövning för det fall det uppstår en väsentlig förändring av de omständigheter som legat till grund för ersättningens bestämmande. Ett exempel på en sådan väsentlig förändring är då lönenivåerna inom det yrke den skadelidande…

Rosengrens Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Göteborg. Totalt har byrån idag 30 anställda varav 22 jurister med bred baskunskap inom affärsjuridiken och med specialistkompetens inom flera områden. Till advokatbyrån söker vi nu en jur. stud. eller jurist för en 6-månaders praktik med start våren 2023. Som praktikant hos oss kommer du i…

logo footer