iZwop AB försattes i konkurs den 13 april 2023. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast måndagen den 15 maj kl. 13.00. Bolagets verksamhet har bestått av att utveckla en onlineplattform för digitala visitkort samt av försäljning av digitala visitkort. Verksamheten har bedrivits med tre anställda och en konsult samt…

logo footer