Ulrik Hägge, advokat och delägare, har arbetat på Rosengrens i över 30 år och ser tillbaka på sin tid på byrån. En stor del i att han valt att arbeta kvar är att Rosengrens erbjuder balans i livet mellan arbete och privatliv och öppna dörrar till kollegor där det alltid finns utrymme för diskussion.

Redan när Ulrik Hägge satt ting i mitten på 1980-talet var Rosengrens Advokatbyrå känd som en trevlig arbetsplats och hans notariekamrat, Ulf Sahlin, började på byrån omedelbart efter tingstjänstgöringen. Byrån var i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet en obeståndsrättsbyrå, där tyngdpunkten låg inom konkursförvaltning.

Efter att Ulrik Hägge varit på storbyrå under fyra år, och upplevt fördelar och nackdelar därmed, sökte han sig till Rosengrens 1993. Han beskriver att han upplevde skillnaden i attityd till arbetet i jämförelse med storbyråernas mer lönsamhetsinriktade hållning.

”Redan tidigt fick jag tillsammans med Ulf Sahlin möjlighet att administrera om verksam­heten, modernisera den och överföra den från den så kallade Helsingborgsmetoden, där delägarna hade egna kommanditbolag, till ett gemensamt driftbolag. Vid den tiden var det inte vanligt att mindre advokatbyråer drev verksamhet i ett bolag med gemensam vinstdelning. Från 1998 drivs verksamheten i ett gemensamt bolag. Sedan 1990-talet har byråns verksamhet förändrats och breddats till att i dag omfatta specialkompetens inom centrala områden inom affärsjuridiken.”

Ulrik Hägge har nu jobbat på byrån i drygt 30 år. Under denna period har yrkesrollen för­ändrats på många sätt. När Ulrik Hägge började på advokatbyrå skedde all korrespondens med ordinarie postgång. Därefter kom faxen och senare mejlen, vilket inneburit att tempot i arbetsuppgifterna ständigt ökat. Datoriseringen, menar han, har å sin sida haft stora fördelar när det gäller verkshöjden på det som produceras.

”Kvaliteten har ökat även om tids­faktorn minskat. När det gäller branschen har det person­liga förtroendet på marknaden, det vill säga det egna varumärket, bytts mot byråns varumärke”, konstaterar Ulrik Hägge.

Den enkla förklaringen till att Ulrik Hägge varit kvar så länge på byrån menar han är arbetsklimatet, det vill säga fokus på balans i livet mellan arbete och privatliv, de öppna dörrar som finns inom byrån där man alltid har möjlighet och lust att diskutera rättsliga och praktiska frågor som dyker upp och att man kunnat påverka sin vardag och byråns utveckling.

Rosengrens styrka är lagarbetet och den gemensamma affärsfilosofin, konstaterar Ulrik Hägge. ”När vi fyllde 30 år hade vi som devis ”Lagarbete när det är som bäst”. Det tycker jag summerar hur arbetet fungerar på byrån.”

CategoryKarriär
logo footer