I entreprenader är det inte ovanligt att beställaren och entreprenören är oeniga om hur mycket tid entreprenörens personal har lagt på entreprenaden i stort eller på vissa arbetsmoment. Högsta domstolen har i mellandagarna beslutat att en entreprenör varit skyldig att lämna ut uppgifter från den elektroniska personalliggaren till beställaren för att den kunde antas vara…

logo footer