Rosengrens Advokatbyrå har utsett advokaterna Erik Svensson, Johannes Devert och Otto Gullberg till nya delägare från och med 2023.

Erik Svensson är specialiserad inom obestånd, entreprenad och tvistelösning. Han åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare för företag i alla branscher och lämnar rådgivning i obeståndsrättsliga frågor. Vidare företräder han ofta företag inom byggsektorn i tvister och andra ärenden. Erik har varit verksam på Rosengrens Advokatbyrå sedan 2018 och arbetade tidigare inom sina specialistområden på annan advokatbyrå.

Johannes Devert är inriktad på tvistelösning, entreprenad och fastighetsrätt. Han är ofta anlitad som ombud för parter i civilrättsliga tvister som avgörs i allmän domstol eller skiljeförfaranden. Vidare lämnar han rådgivning inom fastighetsrätt och entreprenadrätt i allmänhet, såväl i tvister som i andra ärenden. Johannes har arbetat på Rosengrens Advokatbyrå sedan 2015 och har dessförinnan erfarenhet av arbete på annan advokatbyrå och därtill tingsrätt.

Otto Gullberg har erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning med inriktning mot bolagsrätt, kommersiella avtal, investeringar och företagsöverlåtelser. Han biträder ofta ägarledda företag och arbetar bland annat med klienter som är verksamma inom fordonsbranschen, detaljhandel, utveckling av programvara/mjukvara, konsultbranschen respektive transport/logistik. Otto har arbetat på Rosengrens Advokatbyrå sedan 2017 och arbetade dessförinnan med företags­överlåtelser på annan advokatbyrå.

– Det är roligt att kunna hälsa våra duktiga medarbetare Erik, Johannes och Otto välkomna som delägare, säger Johan Månsson, vd på Rosengrens Advokatbyrå. Detta innebär att vi ytterligare stärker vår kompetens och position på marknaden inom våra områden obestånd, entreprenad och tvistelösning samt bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

CategoryKarriär
logo footer