Johan Månsson kom till Rosengrens Advokatbyrå 2011 och blev delägare i byrån 2014. Ett av hans specialområden är arbetsrätt. Det ledde till att han 2014 fick ta över rollen som personalansvarig på byrån.

– I och med att jag har kunskaper om arbetsrätt och tycker att det är roligt med personalrelaterade frågor så blev det naturligt att den uppgiften hamnade hos mig, säger han.

Som personalansvarig är det hans uppgift att rekrytera personal och säkra tillväxten.

– Vi rekryterar dels direkt från universiteten, dels bland de som fullgjort notarietjänstgöring. Har man jobbat som jurist några år på försäkringsbolag, som bolagsjurust eller på en arbetsgivarorganisation så kan det också vara en bra bakgrund, säger han.

Han förklarar att de som söker jobb på en advokatbyrå också ska ha storleken på byrån i åtanke. Rosengrens är en mellanstor byrå, med stor bredd på arbetsuppgifterna.

– Vi har allt från små till väldigt stora uppdrag. Man måste gilla den här bredden om man ska jobba hos oss. Här börjar man med att jobba ganska brett och sedan specialiserar man sig successivt. På en stor byrå specialiserar man sig nästan direkt. Det är en skillnad, säger han. En fördel med vårt sätt att arbeta är att det medför en större förståelse för flera rättsområden och hur de samverkar.

Sedan början av 2021 är han också företagets VD. Uppskattningsvis ägnar han 75 procent av sin arbetstid åt att arbeta som advokat. Resten av tiden ägnas åt de andra rollerna.

– Jag tycker fortfarande att det är roligast att jobba som advokat, men det är samtidigt också kul att kunna ha en fot i den egna organisationen och att kunna påverka och utveckla den. Det är kul att kunna hoppa mellan rollerna, säger han.

Att vara VD på en advokatbyrå där ägarna är de anställda skiljer sig från VD-rollen i ett traditionellt företag, förklarar han.

– Här är det vi delägare som tillsammans arbetar fram strategier. Rollen som VD är mer administrativ. Det är min uppgift att kalla samman delägarna och se till så att vi arbetar mot de mål vi tillsammans satt upp, avslutar Johan Månsson.

CategoryArbetsrätt, Karriär
logo footer