Porträtt Julia Stenslund

”Det är ett väldigt varierande arbete. Jag vet aldrig riktigt hur dagen kommer se ut”

Julia W. Stenslund, 28, trodde under utbildningen att ett arbete på affärsjuridisk advokatbyrå skulle innebära enorma krav och förväntningar, en hierarkisk organisation, stor press och orimliga arbetsvillkor.
Via en praktikplats fick hon anställning på Rosengrens Advokatbyrå där hon nu varit i snart fyra år – och bilden som hon hade av arbetsmiljön har under tiden omkullkastats.
– Det jag känner med Rosengrens är att man här fokuserat på rimliga arbetsvillkor och rimliga förväntningar. Här har man insett att medarbetare presterar bättre om de mår bättre och får mer utrymme, förklarar hon.
Även om hon ibland som på många arbetsplatser får jobba mycket, kompenseras det av att andra perioder kan vara lugnare.
– I perioder jobbar vi en hel del, det brukar typiskt sett vara intensivt mitt på hösten och mitt på våren, men vi har också en del lugnare perioder. Det går i vågor. Det är sällan jag över en längre period har jobbat någon extrem övertid, säger hon, och tillägger:
– Work life balance på Rosengrens är bra.
Rosengrens Advokatbyrå ligger i Göteborg och jobbar typiskt med fokus på klienter i Västsverige. Byrån har ett 25-tal jurister och nischen är affärsjuridik.
Julia W. Stenslund har under sina år där blivit delvis inriktad mot områdena skadestånd och försäkring, men arbetar även brett med affärsjuridik. Därutöver har ekonomisk familjerätt kommit att bli ett område av särskilt intresse.
– Det som är mest givande med målen inom försäkringsrätt är när man hjälpt en privatperson att nå framgång mot försäkringsbolaget trots att man haft ett stort processuellt underläge. Det är roligt när jag kan hjälpa en klient framåt, säger hon.
Arbetsdagarna ser ofta olika ut. Julia W. Stenslund gillar att komma tidigt till jobbet och brukar komma in bland de första. Därefter kollar hon planeringen och sätter sig in i dagens ärenden. Ibland är hon i rätten för förhandling.
– Det är ett väldigt varierande arbete. Jag vet aldrig riktigt hur dagen kommer se ut, säger hon.
Hon berättar att stämningen på advokatbyrån är väldigt uppsluppen och informell.
– Det som jag uppskattar mest med Rosengrens är den familjära stämningen. Här pratar alla med alla. Det är högt i tak och mycket humor, avslutar hon.

Julia W.Stenslund

CategoryKarriär
logo footer