Standardavtal används idag i stor utsträckning i många branscher. Ett standardavtal kan infogas i ett avtal mellan två aktörer genom att texten i standardavtalet ingår i eller är bifogad till övrig dokumentation, genom hänvisning eller genom att parterna i tidigare avtal har använt standardavtalet. Kan ett standardavtal gälla mellan avtalsparter i en viss bransch utan…

logo footer