Max Knutsson, nyanställd jurist på Rosengrens: ” Det viktigaste för mig är att tillhöra ett lag med människor jag gillar att arbeta med. Jag tror att så är fallet på Rosengrens Advokatbyrå och ser därför ljust på framtiden.” Max Knutsson, 24, tog juristexamen sommaren 2023 från Göteborgs Universitet och började på Rosengrens Advokatbyrå i januari…

Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft i syfte att reglera utländska direktinvesteringar i svenska företag (FDI-lagen). Genom lagen införs en anmälningsskyldighet vid investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, samt en möjlighet för tillsynsmyndigheten att villkora och helt förbjuda investeringar som bedöms vara förenade med säkerhetsrisker. Även om det fortfarande…

logo footer