Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft i syfte att reglera utländska direktinvesteringar i svenska företag (FDI-lagen). Genom lagen införs en anmälningsskyldighet vid investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, samt en möjlighet för tillsynsmyndigheten att villkora och helt förbjuda investeringar som bedöms vara förenade med säkerhetsrisker. Även om det fortfarande…

logo footer