Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft i syfte att reglera utländska direktinvesteringar i svenska företag (FDI-lagen). Genom lagen införs en anmälningsskyldighet vid investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, samt en möjlighet för tillsynsmyndigheten att villkora och helt förbjuda investeringar som bedöms vara förenade med säkerhetsrisker. Även om det fortfarande…

Otto Gullberg, 30, arbetar som advokat på Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg. Byrån är inriktad på affärsjuridik och Otto arbetar med bolagsrätt, kommersiella avtal och företagsöverlåtelser, så kallad M&A. Under de cirka sju år han arbetat med M&A har han slutfört ett 60-tal transaktioner, där företag antingen investerats i, köpts eller sålts. Ett brinnande intresse för…

logo footer