Coffee Stain är en av Sveriges ledande spelutvecklare och förläggare i norra Europa med speltitlar i sin portfolio som ’Goat Simulator’, ’Satisfactory’, ’ Deep Rock Galactic’ respektive ’Sanctum’. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 392 MSEK med en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till högst 535 MSEK i form av B-aktier i THQ Nordic, under förutsättning att…

Mejlar du ofta i jobbet? Tänk då på att dina mejl nästan alltid blir avtalsinnehåll. Vi får ofta frågan om man ingått ett avtal med sin motpart genom ett mejl. Väldigt ofta har man det och i de fall man inte har ingått avtal, eftersom förutsättningarna för avtalsingående saknas till exempel, kan mejlet ändå bli…

logo footer