Josephine Dellborg har varit anställd som jurist på Rosengrens Advokatbyrå sedan januari 2017. Här arbetar hon med tvistlösning, kommersiella avtal och entreprenad.

Entreprenadjuridik reglerar relationen mellan en entreprenör som åtar sig att gentemot en beställare utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid.

– Entreprenadjuridiken innehåller en stor mängd detaljer och juridiska frågor att hantera och sortera. Det gör området både spännande och utvecklande, säger Josephine Dellborg.

Ibland uppstår tvist mellan entreprenören och beställaren, exempelvis på grund av förseningar, att entreprenören inte får betalt för utfört arbete eller att beställaren hävdar fel eller brister i entreprenaden, vilket ofta kräver juridiska ombud för båda parter. Josephine Dellborg har i dessa sammanhang främst erfarenhet av att företräda entreprenören.

– Kan vi inte komma överens går tvisten antingen till allmän domstol – det vill säga tingsrätt – eller till skiljenämnd för att få tvistefrågan prövad, förklarar hon.

Josephine Dellborg gjorde praktik på Rosengrens redan under studietiden. Det ledde till extrajobb på byrån medan hon fortfarande studerade, till att hon därefter blev anställd efter examen.

Hon gjorde dock senare ett avbrott och var tjänstledig för tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt.

– På tingsrätten lärde jag mig mycket om domstolsprocessens gång, vilket jag har stor nytta av när jag arbetar med olika typer av tvistlösning. Men jag insåg också att jobb på en advokatbyrå passar mig bättre jag helt enkelt föredrar att företräda en part än att döma mellan två parter, säger hon och tillägger:

I tingsrätt arbetar man också mycket med brottmål, vilket jag inte gör i dag. Jag tycker att civilrätten passar mig bättre.

Att Josephine Dellborg valde att bli jurist beror på att yrket fanns i släkten, men det fanns också något annat som lockade.

– Jag har alltid tyckt att problemlösning och att ”knäcka nötter” varit roligt. Det jobbar jag nu med dagligen, avslutar hon.

logo footer