Ibland kan det kännas lockande att som förälder stå skriven som ägare på en bil som egentligen tillhör ens son eller dotter. Försäkringspremien kan i vissa fall vara betydligt lägre vilket skulle kunna underlätta för någon som till exempel är student. Detta kan få allvarliga konsekvenser.  

Varje år sker olyckor i trafiken och skador uppstår. Vid ett sådant tillfälle kan det kännas skönt att veta att man har en bilförsäkring för att få hjälp med reparationskostnaderna. För att försäkringsbolaget ska betala för de uppkomna skadorna krävs dock att bilen är rätt försäkrad och framför allt att det är rätt person – nämligen bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare – som har tecknat försäkringen. I den här artikeln har vi samlat några av de viktigaste sakerna du som bilägare ska tänka på när du tecknar din bilförsäkring samt vad du ska göra om du blivit nekad rätt till försäkringsersättning för din skadade bil p.g.a. du inte ansetts vara bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare.

Vad händer om försäkringstagaren inte är den verklige ägaren och huvudsaklige brukaren?

En bilförsäkring syftar till att skydda försäkringstagarens ekonomiska intresse, det vill säga ge kompensation till ägaren av bilen om bilen exempelvis skulle skadas. För att detta inte ska missbrukas har försäkringsbolaget enligt dess villkor rätt att neka dig ersättning om försäkringsbolaget anser att du inte är bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. Oftast medför det att du inte får någon kompensation alls.

Vem är bilens verkliga ägare?

Vem som är bilens verkliga ägare är helt enkelt den som äger bilen. I exemplet ovan är det alltså den son eller dotter som bilen köpts till, inte föräldern som skrivit sig som ägare för att få en lägre premie.

Saker som tyder på att du ska anses vara bilens verkliga ägare är exempelvis;

  • att du står som ägare till bilen hos Transportstyrelsen,
  • att du står som köpare till bilen på köpehandlingarna,
  • att du är den som betalat för bilen, antingen kontant eller genom avbetalningar,
  • att du står som försäkringstagare för bilens försäkring, samt
  • att du har betalat för det löpande underhållet.

Det är viktigt att den vars bilen verkligen är tecknar bilförsäkringen!

Vem är bilens huvudsakliga brukare?

Att vara den huvudsaklige brukaren till en bil i försäkringsrättslig mening innebär att du är den som använder bilen mest. Någon exakt definition av begreppet finns inte – vilket gör att det kan vara svårt för dig som försäkringstagare att veta hur du på bästa sätt tecknar din försäkring. Frågan om vem bilens huvudsakliga brukare är blir exempelvis problematiskt i de fall då bilen används av flera – t.ex. föräldrar och vuxna barn. Generellt brukar försäkringsbolagen godkänna att försäkringstagarens partner använder bilen utan att det ekonomiska intresset påverkas. Det är däremot mer tveksamt att yngre familjemedlemmar kan använda bilen utan att det ekonomiska intresset påverkas. Yngre personer i trafik anses vara mer riskbenägna av försäkringsbolag och brukar därför få betala en högre försäkringspremie än vad äldre behöver betala.

Det finns inget facit till hur mycket du ska använda bilen för att du ska anses vara den huvudsakliga brukaren utan detta måste bedömas från fall till fall.

Vad ska man som försäkringstagare tänka på?

För att slippa bekymra sig om detta är det viktigt att fundera på vem som faktiskt är bilens ägare och vem som kommer att använda den mest när man köper bilen och tecknar försäkringen. Om det är mer än en person som ska använda bilen bör detta tydligt kommuniceras till försäkringsbolaget i samband med att försäkringen tecknas. Se även till att detta framgår i försäkringsbrevet – till undvikande av invändningar från försäkringsbolaget vid eventuell skada. Om brukandet av bilen förändras under tiden försäkringen gäller, informera försäkringsbolaget om detta på samma sätt.

Även om du gjort allting korrekt händer det att försäkringsbolagen ifrågasätter att du är bilens verkliga ägare eller huvudsakliga brukare.  Det är i dessa situationer viktigt att samla in dokumentation som visare att du har rätt, exempelvis de handlingar som listats ovan. I första hand går det att begära omprövning av försäkringsbolagets beslut och om bolaget inte ändrar sitt beslut är det möjligt att gå vidare till tingsrätten för att få beslutet prövat.

Om du har blivit nekad ersättning av ditt försäkringsbolag rekommenderar vi dig att ta kontakt med någon av våra kunniga advokater eller jurister som arbetar på vår försäkrings- och skadeståndsavdelning.

logo footer