Jennie Brandt, 38, är sedan början av mars nyanställd jurist på Rosengrens Advokatbyrå. Hit kommer hon efter att senast ha arbetat som fastighetsjurist på ett fastighetsbolag och innan det som advokat i en annan organisation med inriktning mot främst tvistemål.

– Jag ville tillbaka till advokatverksamheten på en byrå. Det är härligt att ha kompetenta kollegor att bolla frågor med och det vet jag att jag kommer att få här, säger hon.

Fastighetsrätt är ett brett område som bland annat innehåller bostadsrättslagen och jordabalken som reglerar hyresrätten.

– Jag har jobbat väldigt mycket med bostadsrättsfrågor kopplade till bostadsrättsföreningar, men också med hyresrättsliga frågor. Till detta kommer också entreprenadrätten och tvistemål. Det är bra att ha en överblick på alla dessa ämnesområden för de är så nära sammankopplade, säger hon.

Viljan att hitta lösningar är något som driver henne. Inom fastighetsrätten kan det bli väldigt tydligt.

– Jag drivs av att se att mina kunder blir hjälpta av det jag gör. Inom hyresrätten kan det handla om att säga upp avtal, förhandla kontrakt och försöka hitta lösningar. Inom bostadsrätten handlar det ofta om att vägleda föreningar som i allmänhet har styrelser bestående av lekmän. De kan behöva juridisk vägledning så att verksamheten kan rulla på, säger hon.

I tvister kan det i många fall handla om att vara pragmatisk, och hitta en lösning som alla parter är nöjda med.

– Visst är det kul att få helt rätt, men i många lägen handlar det istället om att hitta en lösning som alla kan acceptera. Man ska inte dra allting i långbänk, säger hon.

Jennie Brandt är ursprungligen från Luleå, men via juridikstudier i Umeå hamnade hon 2008 i Göteborg, där hon blivit kvar.

– Göteborg är en härlig stad med en bra mentalitet och som inte heller är för stor. Men det är klart, visst saknar jag riktiga vintrar, avslutar hon.

logo footer