ANBUDSUNDERLAG

BAKGRUND
WS Mobility AB, 556843-2347 försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 2 januari 2020. Advokaten Ulf Sahlin, Rosengrens Advokatbyrå, utsågs till konkursförvaltare.
Bolagets verksamhet har bestått i att handikappsanpassa bilar och bussar från hyrd lokal på Metodvägen 8 i Mölnlycke. Bolagets tillgångar består av det registrerade varumärket Star Mobility AB, kontors- och verkstadsinventarier, fordon samt lager.
Skriftligt anbud på hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast kl. 13.00 torsdagen den 23 januari 2020 och kan skickas via post eller e-post.
Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätt att sälja tillgångarna före den anbudstidens utgång.

BILAGA
Anbudsunderlag

Ulf Sahlin

CategoryObestånd
logo footer