OM MIG

Jag är specialiserad på bostadsrättsliga frågor samt jobbar även med fastighets, hyres- och entreprenadrätt. Jag har under ett flertal år biträtt såväl bostadsrättsföreningar som andra kommersiella fastighetsägare och tycker det är givande att vara rådgivare i en mångfacetterad, och i många avseende, komplicerade verksamhet. Med min bakgrund från fastighetsbolag har jag en god inblick i de frågeställningar som förekommer inom fastighets- och entreprenadområdet. Jag biträder bland annat klienter i föreningsrättsliga frågor vid upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätter, agerar stämmoordförande, uppträder som ombud i domstol och upprättar hyresavtal m.m.

ERFARENHET

  • Advokat, Rosengrens Advokatbyrå, 2022-
  • Fastighetsjurist, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, 2019-2022
  • Advokat, Advokatfirman Wåhlin, 2012-2019
  • Tingsnotaire, Göteborgs tingsrätt, 2011-2012

UTBILDNING

  • Jur. kand, Umeå Universitet, 2010

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska