OM JULIA-SAGA

Julia-Saga Herhold arbetar med företagsöverlåtelser (M&A) och investeringar, bolagsrätt respektive kommersiell avtalsrätt. Julia-Saga har ett stort och genuint intresse för företagande och näringsliv. På fritiden ägnar Julia-Saga mycket tid åt träning och hälsa som hon också har ett stort intresse för.

ERFARENHET

  • Biträdande jurist på Rosengrens Advokatbyrå 2023-
  • Biträdande jurist på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 2022-2023

UTBILDNING

  • Juristexamen, Örebros Universitet, 2023

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska