ikon tvistlösning

TVISTLÖSNING

I en affärsverksamhet är det oundvikligt att någon gång hamna i konflikt. Det kan röra sig om obetalda fordringar, obefogade krav, misslyckade samarbeten och investeringar, konflikter kring ägarledda företag, avtalsbrott och skadeståndskrav. Tvistlösning innefattar i stort sett alla situationer där meningsskiljaktigheter har uppstått. Även före det att konflikt uppstår kan det vara nödvändigt att genomföra riskanalys och bevissäkring för att få de bästa möjligheterna i konflikten alternativt helt kunna undvika den.

Rosengrens Advokatbyrå biträder företag och privatpersoner, organisationer och offentligt ägda bolag i allmän domstol och i specialdomstol såsom Arbetsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen samt förvaltningsdomstol och i skiljeförfaranden. Våra advokater anlitas också som skiljemän. Byråns jurister har lång erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden och genom ett nära samarbete mellan våra specialistområden, tillhandahåller vi den kompetens som just ditt ärende kräver. Våra jurister hanterar även överklagande av negativa myndighetsbeslut, såsom vid offentlig upphandling och i tillståndsärenden.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET