ikon fastighet och hyra

EKONOMISK FAMILJERÄTT

I livets olika skeden finns det behov av förutsebarhet och trygghet. På Rosengrens Advokatbyrå har vi erfarna jurister som arbetar med ekonomisk familjerätt och biträder klienter vid allt från avtalsskrivning till tvistlösning vid bland annat skilsmässor och generationsskiften. Våra jurister tar även förordnanden som bodelningsförrättare och boutredningsman/skiftesman samt erbjuder vi föreläsningar inom ekonomisk familjerätt.

Vi ger rådgivning och kan bistå med upprättande av bland annat följande handlingar:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelningsavtal
  • Testamente
  • Gåvobrev
  • Skuldebrev
  • Framtidsfullmakt
  • Bouppteckning
  • Arvskifte

Om ni är intresserade av föreläsningar eller har frågor om ekonomisk familjerätt kan ni skicka förfrågan till info@rosenlaw.se eller kontakta någon av våra jurister nedan.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET