ERFARENHET

  • Ordförande, Stiftelsen Affärsjuridik i Göteborg, 2012-2017
  • Expertkommentator insolvensrätt, Blendow Lexnova, 2016-
  • Delägare, Rosengrens Advokatbyrå, 1994-
  • Advokat, 1992
  • Jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg, 1989 – 1993
  • Tingsnotarietjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 1987-89

UTBILDNING

  • Jurist, Uppsala Universitet, 1987

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska

MEDLEMSKAP

  • Sveriges Advokatsamfund 1992

PUBLIKATIONER