EXPERIENCE

  • Delägare i Rosengrens Advokatbyrå, 1994
  • Advokat, 1992
  • Biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg, 1989 – 1993
  • Tingsnotarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt, 1987-89

EDUCATION

  • Jur. kand. vid Uppsala Universitet, 1987

LANGUAGE

  • Swedish
  • English

MEMBERSHIP

  • The Swedish Bar Association 1992

PUBLICATIONS