EXPERIENCE

  • Advokat, Rosengrens advokatbyrå 2020-
  • Biträdande jurist, Rosengrens advokatbyrå, 2017-2020
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling advokatbyrå, 2015-2016

EDUCATION

  • Juristexamen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2015
  • Studier i internationell avtalsrätt, bolagsstyrning, immaterialrätt och EU-rätt vid LUISS Guido Carli University, Rom, Italien, 2014
  • Studier i bank- och finansrätt vid Queen Mary University, London, Storbritannien, 2013

LANGUAGE

  • Swedish
  • English

MEMBERSHIP

  • The Swedish Bar Association 2020