ERFARENHET

  • Delägare, Rosengrens advokatbyrå 2023-
  • Advokat, Rosengrens advokatbyrå 2020-
  • Jurist, Rosengrens advokatbyrå, 2017-2020
  • Jurist, Mannheimer Swartling advokatbyrå, 2015-2016

UTBILDNING

  • Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2015
  • Studier i internationell avtalsrätt, bolagsstyrning, immaterialrätt och EU-rätt vid LUISS Guido Carli University, Rom, Italien, 2014
  • Studier i bank- och finansrätt vid Queen Mary University, London, Storbritannien, 2013

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska

MEDLEMSKAP

  • Sveriges Advokatsamfund 2020