ERFARENHET

  • Delägare, Rosengrens advokatbyrå 2023-
  • Advokat, Rosengrens advokatbyrå 2018-
  • Jurist, Rosengrens Advokatbyrå 2015-2018
  • Jurist, Måres Advokatbyrå, 2014-2015 
  • Beredningsjurist, Jönköpings tingsrätt, 2014  
  • Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt, 2012-2014

UTBILDNING

  • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2012

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska

MEDLEMSKAP

  • Sveriges Advokatsamfund 2018