ikon entreprenad

ENTREPRENADRÄTT

Entreprenader kräver noggrann planering och en stor mängd överväganden för att undvika onödiga tvister och kostnader. Entreprenadarbeten utförs normalt enligt branschens standardavtal, såsom AB 04, ABT 06 och ABS 09, men dessa bör kompletteras med ett individuellt utformat entreprenadavtal, som tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i avtalssituationen. Vid planering av entreprenader finns också plan- och byggfrågor och miljörättsliga aspekter att förhålla sig till.

Rosengrens Advokatbyrå biträder bolag med entreprenadrättsliga frågeställningar från planeringsstadiet till arbetenas färdigställande. Rådgivning kan exempelvis avse upphandlingar, avtalsförhandlingar, projektavstämningar, ansvarsfrågor och tvist. Byråns jurister har stor erfarenhet av entreprenadrättens samtliga områden och de byggtekniska frågor som ingår i tvisten samt har förståelse för och erfarenhet av processrätten.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET