ikon fastighet och hyra

BOSTADSRÄTT

Bostadsrättsföreningar äger och förvaltar stora ekonomiska värden samt hanterar frågeställningar inom en mängd rättsområden. Frågor som rör bostadsrättsföreningen hanteras av dess styrelse som i de flesta fall består av bostadsrättshavare. I styrelsearbetet ingår att hantera både föreningens löpande ekonomi och fastighetsunderhåll vilket innebär att styrelsen gör allt från att hantera medlemsfrågor, besluta om årsavgiftens nivå till att upphandla stora entreprenader för underhåll. Bostadsrättsföreningar har i många fall även såväl bostadshyresrätter som lokaler och agerar då hyresvärd i förhållande till sina hyresgäster. Rosengrens Advokatbyrå kan vara ett stöd för styrelsen när den ska hantera dessa frågor.

Vidare kan tvister uppstå mellan exempelvis Bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare; Bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten och bostadsrättshavarna för det inre i sina respektive lägenheter vilket kan leda till gränsdragningsproblem. Tvister kan också uppstå med entreprenörer etc.

Rosengrens Advokatbyrå biträder såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättshavare i bostadsrättsliga frågeställningar som till exempel störningar och andra förverkandefrågor, uppsägningar, stadgeändringar, föreningsstämma, styrelsestöd, avtalsskrivning vid nyttjanderätt, hyra och upplåtelse, nyproduktion och ekonomiska planer. Rosengrens Advokatbyrå kan också hjälpa till i tvister och entreprenadrättsliga frågor m.m.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET