ERFARENHET

  • Delägare i Rosengrens Advokatbyrå, 2006
  • Biträdande jurist vid Rosengrens Advokatbyrå, 2000
  • Advokat, 1999
  • Biträdande jurist vid Advokataktiebolaget Affärsjuridik, 1996-2000
  • Tingsnotarietjänstgöring vid Huddinge tingsrätt, 1994-1996

UTBILDNING

  • Jur.kand med internationell inriktning vid Lunds Universitet, 1994
  • Påbyggnadskurser utöver examen vid Lunds Universitet, 1994
  • Erasmus Student Exchange Programme vid University of Utrecht, 1992-1993