ERFARENHET

 • Delägare, Rosengrens Advokatbyrå, 2018-
 • Advokat, Rosengrens Advokatbyrå,  2016-
 • Gärde Wesslau Advokatbyrå, 2011-2016
 • Advokat 2011
 • Jurist, Advokatfirman Lindahl, 2007-2011
 • Tingsnotarie, Uddevalla tingsrätt, 2005-2007

UTBILDNING

 • Jur.kand, Göteborgs Universitet, 2004
 • Civilekonom, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, 2003

SPRÅK

 • Svenska
 • Engelska

MEDLEMSKAP

 • Sveriges Advokatsamfund 2011