ERFARENHET

  • Advokat vid Rosengrens Advokatbyrå, 2018-
  • Advokat 2015
  • Biträdande jurist vid advokatfirman Delphi, 2013-2018
  • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, 2011-2013

UTBILDNING

  • Jur.kand. vid Lunds universitet, 2010
  • Utbytesstudier vid Edinburgh Law School, The University of Edinburgh, 2009-2010