ikon obestånd

OBESTÅNDSRÄTT

I en väl fungerande marknadsekonomi är en naturlig och oundviklig del att företag ibland drabbas av betalningsproblem. Orsaken kan vara att någon eller några av företagets kunder inte kan, eller vill, betala företagets löpande fakturor, eller att ett företag befinner sig i en tillfällig konjunkturnedgång där den egna intjäningsförmågan för stunden minskat. Många gånger kan sådana problem lösas genom frivilliga avtal där det ingår eftergifter eller avbetalningsplaner, men i vissa fall är problemen så stora att företaget behöver hjälp av en specialist med inriktning på obeståndsrätt. Inom obeståndsrätten ryms i princip alla frågor som uppkommer vid betalningsproblem och de vanligaste alternativen är företagsrekonstruktion eller konkurs. Inom ramen för en lyckad företagsrekonstruktion kan domstolen fastställa en rekonstruktionsplan som kan innehålla en skulduppgörelse. Detta kan i sin tur innebära att framgångsrika företag med tillfälliga likviditetsproblem kan leva vidare.

MER INFORMATION

Kontakta gärna någon av våra företagsrekonstruktörer/konkursförvaltare för att få ytterligare information eller för att boka ett kostnadsfritt möte. Vi nås på telefonnummer 031- 701 20 00.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET

FÖRETAGSREKONSTRUKTÖRER/
KONKURSFÖRVALTARE
KONKURSEKONOM/
LÖNEGARANTIHANDLÄGGARE
KONKURSHANDLÄGGANDE JURISTER