ikon företagstransaktioner (M&A)

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A) OCH INVESTERINGAR

Vi är en engagerad och affärsinriktad legal rådgivare som biträder vid förvärv, avyttringar och investeringar.

Företagsöverlåtelser och investeringar ställer höga krav på din rådgivare eftersom affären ofta är komplex och spänner över flera rättsområden. Vi arbetar kommersiellt och har specialistkompetens inom flera branscher och rättsområden. Tillsammans med ett flexibelt team anpassar vi uppdraget efter den aktuella transaktionen.

Vi assisterar med bland annat följande:

  • Upplägg för transaktionen (inkråmsöverlåtelser, aktieöverlåtelse, exit, generationsskifte, försäljning till anställda/nyckelpersoner etc.)
  • Avsiktsförklaring och sekretessavtal
  • Företagsbesiktning (due diligence)
  • Investeringar och kapitalanskaffning (inklusive venture capital och start-ups)
  • Överlåtelseavtal (framtagande av och förhandling av avtal)
  • Fusion, joint venture och omstrukturering i koncern
  • Överlåtelse av fastighetsbolag och fastigheter

Vi ställde några frågor till vår advokat Otto Gullberg om hur vi arbetar inom området, läs artikeln här.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET