ikon företagstransaktioner (M&A)

FÖRETAGSÖVERLÅTELSE (M&A)

Köp eller försäljning av företag ställer höga krav på din rådgivare eftersom en överlåtelse ofta är komplex och spänner över flera rättsområden.

Rosengrens Advokatbyrå biträder säljare, köpare och målbolag i processen att förvärva eller avyttra företag. Vi sätter ihop ett erfaret team med den spetskompetens som behövs för just din transaktion. Våra jurister assisterar med allt från inledande moment så som upplägg för transaktionen, avsiktsförklaringar och legala företagsbesiktningar till avslutande delar så som upprättande och förhandling av överlåtelseavtal. Vi arbetar flexibelt med våra specialistkompetenser och anpassar uppdraget efter den aktuella transaktionen.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET