ikon företagstransaktioner (M&A)

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A)

Köp eller försäljning av bolag ställer höga krav på rådgivaren eftersom transaktionen ofta innefattar komplexa överväganden som spänner över flera rättsområden.

Rosengrens Advokatbyrå biträder både bolag och privatpersoner i processen att köpa eller sälja ett bolag. Oavsett om det är ett mindre eller större bolag som ska säljas eller köpas, sätter vi ihop ett erfaret team med den specialistkompetens som behövs för just din transaktion. Våra jurister sammanställer och strukturerar upp de juridiska tillgångar och identifierar risker som finns i bolaget och genomför exempelvis en rättslig granskning av det bolag som ska köpas eller hjälper säljaren att svara på alla rättsliga frågeställningar en potentiell köpare kan ställa samt biträder vid upprättande och förhandling av köpekontraktet.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET