ikon skadestånd och försäkring

SKADESTÅNDSRÄTT OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT

Frågor med skadestånds- och försäkringsrättslig anknytning kan uppstå oavsett om du är privatperson eller företagare. För ett företag kan det röra sig om ersättning från din ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring eller avbrottsförsäkring och frågorna kan röra sig om allt från tolkning av försäkringsavtal och sambandsfrågor, till frågor om preskription och tvister. Även om målet är att undvika tvister så kan en tvist uppkomma i samband med eller efter skadereglering.

När du skadar dig i en olycka, i trafiken eller i samband med arbetet samspelar dina privata försäkringar med socialförsäkringssystemet. Du kan ha rätt till ersättning för inkomstförlust, invaliditet och kostnader från din egen eller någon annans försäkring och du kan ha rätt till sjukpenning, livränta och annan ersättning från det allmänna. När du skadar dig i trafiken kan du dessutom ha rätt till ett för dig kostnadsfritt juridiskt ombud under skaderegleringen.

Rosengrens Advokatbyrå biträder bolag och privatpersoner inom alla typer av skadestånds- och försäkringsrätt. Våra jurister hjälper dig att ställa krav mot den som orsakat dig skada, men även mot försäkringsbolag eller Försäkringskassan. Vi företräder dig vid prövningar i allmän domstol, förvaltningsrätt och vid prövningar i försäkringsanknutna nämnder. För att nå framgång i skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden behövs många gånger intyg och utlåtanden. Därför har vi ett brett kontaktnät av exempelvis värderingsmän och läkare, för att ge dig de bästa möjligheterna att bevisa din rätt till ersättning.

HÄR ÄR NÅGRA AV MÅNGA FALL SOM VI HJÄLPER TILL MED

  • Personskador
  • Trafikskador
  • Olycksfall
  • Patientskador
  • Arbetsskador

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET