ikon offentlig upphandling

OFFENTLIG UPPHANDLING

När offentliga myndigheter eller organ, exempelvis stat, statliga bolag, kommun och landsting, i större omfattning ska köpa in varor eller tjänster, genomförs en så kallad offentlig upphandling enligt särskilda regler. Privata bolag får då enligt vissa villkor möjlighet att vara med och lämna bud i upphandling. Som leverantör är det viktigt att noga gå igenom och förstå förfrågningsunderlaget och utforma sitt anbud på rätt sätt för att inte bli bortsorterad redan på formell grund. Som upphandlande myndighet är det viktigt att noggrant tänka igenom formerna för upphandling, utvärdering och resultat till undvikande av kostsamma och långdragna överprövningsprocesser och problem under avtalstiden.

Rosengrens Advokatbyrå biträder både upphandlande myndigheter och leverantörer (anbudsgivare) under hela upphandlingsprocessen. Vi granskar upphandlingsdokument såsom förfrågningsunderlag, anbud och avtal och utvärderar möjligheten till samt bistår vid överprövnings-, ogiltighets- och skadeståndsprocesser.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET